Liigu sisu juurde

Teiste toodete puhul, kus kogemuste põhjal seni ülemäärase kõrvaldamise oht puudub, on asjakohane määrata toetuse ülemmäär kindlaks protsendina asjaomase toote puhul liikmesriigis registreeritud keskmisest hinnast. Lisaks tuleks rakenduskava rakendamise korral tootjaorganisatsioonidelt nõuda, et nad saavutaksid turustatud toodangu puhul liikmesriigi poolt kindlaks määratud minimaalse väärtuse, et tagada saadava toetuse tõhusus ja aidata seeläbi puu- ja köögiviljatootjate läbirääkimispositsiooni tugevdada. See nimekiri võiks jätkuda lõputult ja vaieldamatult tuntakse aloe vera taime juba tuhandeid aastaid väga võimsa ravimtaimena. Tuleks sätestada eeskirjad vääramatu jõu juhtudest teatamiseks, et sellistele olukordadele saaks reageerida. Kõik, kes tahavad kiiret energialaengut, peaksid seda jooki proovima. Demokraatlik aruandekohustus on täidetud, kui riigisiseste õigusaktide kohaselt on üksuse õigusliku vormi puhul kõnealune aruandekohustus ette nähtud enne üksuse tootjaorganisatsioonina tunnustamist.

A Richard Laymon Christmas - Keenestream 1

Samuti anti selle määrusega komisjonile õigus võtta kõnealuses küsimuses vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Seda tuleb teha riiklikke õigus- ja haldusstruktuure järgides. Kui tunnustust taotletakse üksnes töötlemiseks ettenähtud toodete puhul, tuleks tagada, et neid tõepoolest tarnitakse töötlemiseks.

saidikaart – Sikhide kiirkohting Kolumbias

Tootjaorganisatsioonide käsutuses peaksid olema struktuurid, mida on vaja nende toimimise tagamiseks. Lisaks tuleks rakenduskava rakendamise korral tootjaorganisatsioonidelt nõuda, et nad saavutaksid turustatud toodangu puhul liikmesriigi poolt kindlaks määratud minimaalse väärtuse, et tagada saadava toetuse tõhusus ja aidata seeläbi puu- ja köögiviljatootjate läbirääkimispositsiooni tugevdada.

  • Беккер лихорадочно осмотрел его в поисках укрытия, но задняя стена ангара, громадный щит из гофрированного металла, не имела ни дверей, ни окон.
  • Kaalulangus kondimine 10 miili paevas

Tootjaorganisatsiooni liikmesuse puhul peaks seega kehtima miinimumperiood. Liikmesusest loobumise etteteatamistähtajad ja jõustumiskuupäevad peaksid kehtestama liikmesriigid.

Tootjaorganisatsioonidel tuleks siiski lubada teataval määral tegeleda ka teiste ärilist või muud laadi tegevustega.

Вначале он хотел снять его, но белая оксфордская рубашка была бы ничуть ни лучше, поэтому он лишь пригнулся еще ниже. Мужчина рядом нахмурился.

Tootjaorganisatsioonidevahelist koostööd tuleks soodustada ja sellega seoses tuleks tootjaorganisatsioonidel lubada turustada üksnes sellist puu- ja köögivilja, mis on ostetud teiselt tunnustatud tootjaorganisatsioonilt, ning tingimusel, et asjaomase toodangu väärtust ei ole turustatud toodangu väärtuse arvutamisel arvesse võetud ei põhitegevuse ega muu tegevuse puhul. Väljaspool tootjaorganisatsiooni toimuva müügi kogumaht ei tohiks ületada maksimummäära.

Запускайте видеозапись. ГЛАВА 117 - Трансляция видеофильма начнется через десять секунд, - возвестил трескучий голос агента Смита.  - Мы опустим каждый второй кадр вместе со звуковым сопровождением и постараемся держаться как можно ближе к реальному времени. На подиуме все замолчали, не отрывая глаз от экрана.

Demokraatlik aruandekohustus on täidetud, kui riigisiseste õigusaktide kohaselt on üksuse õigusliku vormi puhul kõnealune aruandekohustus ette nähtud enne 14 paevane rasva kadu Brian kenee tootjaorganisatsioonina tunnustamist. Muudel juhtudel peaksid liikmesriigid kehtestama hääleõiguse või kapitaliosaluse maksimaalse osakaalu ning selle teostamist kontrollima. Järjepidevuse huvides peaksid need eeskirjad kajastama võimalikult suures ulatuses tootjaorganisatsioonide jaoks kehtestatud eeskirju.

saidikaart

Kontrollimise eesmärgil ja lihtsustamise huvides on asjakohane kasutada töötlemiseks ettenähtud puu- ja köögivilja väärtuse arvutamiseks kindlat määra. See kindel määr tuleks arvutada põhitoote, nimelt töötlemiseks ettenähtud Kaalulangus Robb Wolf ja köögivilja väärtuse alusel, lisades sellele ainult sellise tegevuse väärtuse, mida ei liigitata töötlemistegevuseks.

Kuna töödeldud puu- ja köögivilja tootmiseks vajatavad puu- ja köögiviljamahud erinevad tooterühmiti märkimisväärselt, tuleks neid erinevusi kajastada kohaldatavates kindlates määrades.

Juhul kui töötlemiseks ettenähtud puu- ja köögivili on töödeldud maitsetaime- ja paprikapulbriks, on samuti asjakohane kehtestada töötlemiseks ettenähtud puu- ja köögivilja väärtuse arvutamise aluseks kindel määr, mis vastab üksnes põhitoote väärtusele.

Euroopa Liidu L /

Turustatud toodangu väärtuse arvutamise meetod peaks arvesse võtma aasta lõikes esinevaid kõikumisi või teabe ebapiisavust ning vältima topeltarvestust, eriti juhul kui tegemist on riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide või nende liitudega. Rakenduskava väärkasutuse vältimiseks ei tohiks üldjuhul olla lubatud, et tootjaorganisatsioonid muudavad kava kestuse jooksul vaatlusperioodide kindlaksmääramise metoodikat.

Sellise turustatud toodangu väärtuse arvutamiseks tuleks kehtestada eeskirjad. Selliste tütarettevõtete põhitegevused peaksid olema samad, mis on tootjaorganisatsiooni põhitegevused.

Kirjutasin paar nädalat tagasi, et sain proovimiseks ALOdrink jooke.

Nende eesmärk peaks olema rahaliste vahendite eraldamise optimeerimine ning strateegia kvaliteedi parandamine. Tuleks ette näha ka sätted, millega vältida sama tegevuse topeltrahastamist muude toetuskavade vahendusel nt maaelu arendamise või edendamise programmide raames.

saidikaart

Tuleks sätestada rahastamiskõlblikke kulusid, kindlate summade ja ühikuhindade astmike kasutamist ning ka investeeringuid käsitlevad sätted. Et tagada, et need eesmärgid saavutatakse, on asjakohane sätestada tingimused, mille korral tegevus, 14 paevane rasva kadu Brian kenee on seotud puu- ja köögivilja muutmisega töödeldud puu- ja köögiviljaks, võib olla rahastamiskõlblik.

Üksikettevõtetesse tehtavate investeeringutega seoses tuleks sätestada jääkväärtuse tagasinõudmine juhtudel, kus tootjaorganisatsiooni liige oma liikmesusest loobub. Kuna kavasid hallatakse aasta kaupa, tuleks sätestada, et enne teatavat kuupäeva kinnitamata rakenduskavad tuleks aasta võrra edasi lükata. Lisaks peaks olema võimalik muuta meetmeid ja rakendusfondi summade suurust kava rakendamise aasta jooksul.