Liigu sisu juurde

Tõepoolest, inimene võib põhjustada teatud olukorra isegi siis, kui pole teadlik, et kellegi tegevus selle võib põhjustada. Kokkuvõttes usuvad konservatiivid, et reproduktiivse autonoomiaga pole mingit õigust, sest reproduktiivsed valikud saavad oma tähenduse ja väärtuse kogukondlikust kontekstist.

Seotud kirjed 1. Sihtasutused Vanemlikkus elab kahe eraldiseisva suhte ristumiskohas: vanema ja lapse vahel ning vanema või perekonna ja suurema ühiskonna või muu kollektiivi vahel.

Kaalulangus Anderson Mill Austin Kaalulangus Huntington

Neid suhteid nimetame vastavalt hooldusõigussuheteks ja usaldusisikuteks. Vanema ja lapse vaheline hooldussuhe hõlmab õiguste ja kohustuste kogumit, mille eesmärk on lapse õigused ja see on õigustatud.

Kaalulangus Anderson Mill Austin BTOB Ilhoon Kaalulangus

Ehkki Feinberg viitab oletatavale õigusele avatud tulevikule kui usaldusõigusele, eriti lapsele täiskasvanuks saades, käsitleme seda isikliku identiteedi järjepidevuse valguses hooldusõigussuhte osana.

Samaaegseltvanemale on antud lapse Kaalulangus Anderson Mill Austin eriline võim. Ka ühiskondadel, perekondadel ja kultuurigruppidel on laste heaolu osas olulisi ja mõnikord ka kaalukaid huvisid ning kui arvestada vanemate suhet nende teiste subjektide vahel, on vanemlik suhe omamoodi usaldusisik. Usaldus erineb hooldusõigusest: esimeses võlgneb objekti heaolu usaldusisikule; eestkoste korral on selle objekti heaolu taotlemisel kohustuslik hooldusõiguse ese. Näiteks on riigil kaalukas huvi oma tööjõu ja Toit soodustab rasva poletamist taastootmise vastu; seetõttu võivad vanemlikud otsused, mis ohustavad lapse võimalusi saada täielikult osalevaks kodanikuks, riikliku erijärelevalve alla.

Eristatavad rühmad, näiteks riik ja kultuurirühmad,võib vanemate kui usaldusisikute vastu esitada vastuolulisi nõudeid. Kaalulangus Anderson Mill Austin

Näiteks võivad vanemad kultuuriliselt ette nähtud normide edendamiseks proovida oma last koolist välja viia või lasta tütrel klitoridektoomia teha; ometi võib riik väita, et selline otsus rikub vanemate usaldusisikut põhjusel, et riigil on kaalukas huvi tagada iga oma kodaniku täielik kodakondsusvõime ja õigused GalstonTamirNussbaum Vanemal on usaldusisikuna lapse elu jooksul lapse elu määramisel piiratud ainuõigus, kuid selle otsuse eesmärk on kujundada laps Kaalulangus Anderson Mill Austin produktiivseks kodanikuks ja kogukonna liikmeks.

Nussbaum Ajalooliselt on vanemlust peetud sageli omandisuhteks või varalisteks suheteks.

  • Kaalulangus Barre3-ga
  • Tummy Slimming Slips
  • Soolase tarbimise ja kaalulangus
  • KK koondregister

Peame seda veaks, mis tuleneb vanemate piiratud õigustele ainuõigusele ja autoriteedile, Mis on hea kaalulangus kuus arvatud spetsiifiliste kohustuste välistamine, mis kaasnevad Sellegipoolest oleks võimalik arvata, et vanemlust moodustavate suhete seos põhineb omandiõigustel.

Kuid kuna meie eesmärk selles osas on pelgalt vanemluse mõiste selgitamine, mitte selle aluse loomine, lükkame edasise arutelu edasi vara järgmisse jaotisse.

Paljusid arutelusid vanemluse olemuse üle võib käsitleda üritusena luua suhteid ülimuslikkusega - ühelt poolt usaldus- ja hooldusõiguse vahel ning teiselt poolt vanema õiguste ja kohustuste vahel.

1. Sihtasutused

Kuigi kaks arutelu on rangelt erinevad, tulevad need sageli kokku. Alates Platoni vabariigist on üks mõttekool usaldanud usaldusisiku suhteid - eestkostjate või hiljuti heade kodanike taastootmist - ja käsitlenud vanemlikke kohustusi õiguste ees Plato Kaasaegsed kommunistid ja multikultuuristid nõustuvad mõlemas osas, kuid on keskendunud kahe või enama oletatava usaldusisiku, näiteks riigi ja kultuurilise alamrühma vahelisele konkurentsile.

Kaalulangus Anderson Mill Austin keha salendav massaaz

Selliste kirjanike jaoks on eriti oluline piirata riigi ambitsiooni olla ainus usaldaja Galston Liberaalset traditsiooni on iseloomustatud ka usalduse rõhuasetuses, ehkki palju suuremat rõhku on pandud vanema õigustele. Klassikalised liberaalsed kirjanikud rõhutasid ainuõigust, väljendades samal ajal ka võimast nõuet järgmise põlvkonna liberaalkodanike koolitamiseks Locke ja Kaasaegsed liberaalid on õmbluse vahel lõhenenud.

Mõned autorid, pöördudes iseomandi, enesemääramise või lepinguvabaduse poole, rõhutavad eksklusiivsust ja väidavad, et vanematel on õigus moeperedele, hoolimata nende soovist RobertsonHall ; teised rõhutavad kohustusi, kaitstes näiteks vanemate litsentseerimise poliitikat LaFollette Mõned autorid, pöördudes iseomandi, enesemääramise või lepinguvabaduse poole, rõhutavad eksklusiivsust ja väidavad, et vanematel on õigus moeperedele, hoolimata neile meeldimisest RobertsonHall ; teised rõhutavad kohustusi, kaitstes näiteks vanemate litsentseerimise poliitikat LaFollette Kuid oleks viga arvata, et liberaalid ignoreerivad hooldusõigust.

Kaalulangus Anderson Mill Austin mama juuni kaalulangus

Mõned liberaalid rõhutavad vanemlikke kohustusi laste heaolu tagamisel, väites, et vanemlikud õigused - kui nad isegi väärivad nime - eksisteerivad ainult niivõrd, kuivõrd need on õigustatud laste heaoluga ArchardMontague Paljud feministid on keskendunud ka vabadussuhetele, väites, et usaldusisiku rõhutamine on naiste reproduktsiooni üle kontrolli teostamise strateegia Brazier Üks eriti aktiivne arutelukoht on seotud vanemate seadusliku kaalutlusõiguse ulatusega.

Vanemate kaalutlusõigus eksisteerib konkureerivate ametite ja hüvede kontseptsioonide maailmas ning filosoofid erinevad selles osas, mil määral asjaolu, et otsus on vanemlik otsus, nakatab seda sekkumise vastu.

Navigeerimismenüü

Ilmselt muutuvad lapsed vananedes tavaliselt üha kompetentsemaks ja vanemate kaalutlusõigus kahaneb autonoomia kasuks;kuni lapse moraalse või juriidilise pädevuse saavutamiseni jäävad asendatud kohtuotsuse ja asendusotsustamise küsimused Buchanan ja Brock Vanemate kaalutlusõiguse ulatuse ja piiride üle toimuvad arutelud lahendatakse tavaliselt hooldusõiguse, usaldusisiku ja varaliste aspektide suhtelise kaalu üle aruteludes paljude küsimuste kohta vt nt Harris ja Kaalulangus Anderson Mill Austin jt Vanemate õigustatud kaalutlusõiguse arutelud on viimastel aastatel muutunud keerukamaks seetõttu, et tulevased vanemad saavad kasutada varajast kaalutlusõigust üha jõulisemates ja täpsemates vormides: nad võivad valida sugurakkude doonori ja sperma soo alusel või saada nende embrüote implantatsioonieelne geneetiline diagnoos ja vähendada seeläbi hirmuhaiguste riski.

Need arengud tekitavad uusi eetilisi väljakutseid, kuna vanematel on oma laste olemuse määramisel üha suuremad volitused.

Mõnda neist väljakutsetest arutame punktis 4. Lapsevanemaks olemine tähendab seega tasakaalu säilitamist õiguste ja kohustuste vahel, mis on seotud kahte tüüpi suhetega, mis mõnikord näivad tõmbuvat eri suundadesse. Mis aga teeb kellestki kõigepealt lapsevanema? Sellele küsimusele saame eristada nelja üldist vastust: geneetilised kontod, gestatsioonikontod, tahtlikud või vabatahtlikud ja põhjuslikud seosed.

Kaalulangus Anderson Mill Austin Rasvaskaotus veega

Mõnel autoril on neist monistlikud versioonid, mille kohaselt ainult üks neist omadustest loob vanemlikke suhteid.

Teised autorid peavad pluralistlikke kontosid, mille kohaselt rohkem kui üks nendest suhetest - ja võib-olla igaüks neist - võib muuta kellegi vanemaks.

  1. Rasva poletamine plyomeetriline ahel
  2. Khatiwada, B.
  3. SSB Slimming Scrub
  4. Kaalulangus magab liiga palju
  5. Beachbody Fat Loss
  6. Беккер повернулся и увидел человека в красном одеянии.

Need on loomuliku vanemluse kontod; need ei ole ette nähtud vanemluse vormide - näiteks lapsendamise - maandamiseks, mis on tavapärased, kuigi nii tahtlikku kui ka põhjuslikku seost võiks hõlpsasti laiendada sellistele vanematele. Kirjeldades analüüsi eesmärki kui "loomulikku vanemlikkust", ei taha me eitada, et vanemluse määramine põhineb tavapärastel viisidel; mõnes mõttes on selge, et vanemlus on sotsiaalselt konstrueeritud suhe.

Kuid erinevalt konventsioonidest, mis reguleerivad ütleme keelelist tähendust, eeldatakse laialdaselt, et vanemlike suhete määramist reguleerivad konventsioonid on piiratud teatud loomulike suhetega. Seda oletust on vaidlustatud Thompsonkuid see on usutav. Tunnistades geneetilisi suhteid vanemluse alusena, seab geneetika vanemluse teiste perekondlike suhete, näiteks õde-venna, nõbu ja muu sellise seose hulka, millel näib olevat geneetiline alus.

Vanemlus ja paljunemine

Hall kaitseb geneetilist kontot Lockeani eneseomandi mõistega. Kuna geneetilistele vanematele kuulub see geneetiline materjal, millest laps on moodustatud, järeldub, et neil on lapse suhtes vanemal esmapilgul usutav väide. Esiteks kajastab see vanemlikke suhteid varaliste suhete all, kuna sellega üritatakse tuletada vanemluse kohta nõudeid ruumidest, mis hõlmavad nõudeid omandiõiguse kohta.

A new revision of the classic anthology presents poets and 1, poems representing the range of English language modern and contemporary poetry.

Kaalulangus Anderson Mill Austin järelduse usutavus põhineb eestkoste ja usaldusisikutega seotud õiguste mängimisel ja sellega kaasnevate kohustuste mängimisel. Need kohustused - nii lapse kui ka kogukonna ees - tõmbuvad üsna järsult vanemate varapõhise analüüsi vastu.

TeiseksOmandiõiguse tõsine võtmine eeldab, et lapsed omavad iseennast, ja see lükkab kindlasti läbi kõik varalised väited, mis nende vanematel võivad olla neis Archard - või vähemalt kukub vanemate varaline nõue hooldusõiguseks. Kolmandaks ei ole nii, et geneetilised vanemad pakuvad materjali, millest laps on emakas moodustatud; mis tuleneb raseduse emast, mitte geneetilistest vanematest Silver

Kaalulangus Anderson Mill Austin Kaalulangus Mis juhtub teie kehaga