Liigu sisu juurde

Arutelu Puukborrelioos on põhjapoolkeral üks levinuim vektorite poolt ülekantav haigus inimestel. Enhancing patient safety: the importance of direct supervision for avoiding medication errors and near misses by undergraduate nursing students. Selle uurimistöö tulemusi silmas pidades võib arvata, et farmakoloogia eksami hinne ei pruugi kajastada tudengite tegelikke teadmisi. Miks peavad astmahaiged loputama suud peale glükokortikosteroidide inhaleerimist? Kortisoonlahus Tsinkpasta Kortisoonsalv Uurimistöö autorite arvates viitab see kõrgele vea tekke ja patsiendi kahjustamise riskile.

Here we present the most extreme example of this class of object thus far: KSN K, with a rise time of only 2.

We show that, unlike type Ia supernovae, the light curve of KSN K was not powered by the decay of radioactive elements. We further argue that it is unlikely that it was powered by continuing energy deposition from a central remnant a magnetar or black hole. Using numerical radiation hydrodynamical models, we show that the light curve of KSN K is well fitted by a model where the supernova runs into external material presumably expelled in a pre-supernova mass-loss episode.

The rapid rise of KSN K therefore probes the venting of photons when a hypersonic shock wave breaks out of a dense extended medium.

Haiguse juhtude sagenemise põhjused võivad olla inimeste käitumisest või diagnostilistest vigadest tulenevad, kuid kuna tegemist on looduskoldelise haigusega, siis aitab puukide tiheduse ja B.

Puukborrelioosi haigestumise riski hindamisel on oluline uuritavas piirkonnas vaadelda ka erinevate genotüüpide levimus, kuna need on erineva patogeensuse ja kliinilise pildiga. Töö autori poolt teostatud uuringus leiti, et kõige kõrgem oli puukide asustustihedus uuritud kooslustest leht- ja segametsades. Sellele järgnesid männimetsad ja kõige väiksem oli puukide asustustihedus heinamaadel. Saadud tulemusi kinnitab Mäkinen jt uuring, kus leiti samuti, et puukide tihedus oli metsades kõrgem kui heinamaadel.

Heinamaade väiksem puukide asustustihedus võib tuleneda koosluse madalamast niiskuse tasemest. Samuti võib puukide arvukust heinamaadel vähendada põllumajanduslik tegevus. Keskmine B. Geller leidis oma Eestis läbi viidud uuringus, et B. Samas Alekseev jt uuringus leiti, et B. Võsapuukide seas oli Pärnuja Valgamaal B. Eelnevalt Eestis Vormsi saarel läbi viidud uuringus, kus uuriti ainult täiskasvanud puuke leiti, et B.

Töö autori poolt teostatud uuringu tulemusest madalam B. Töö autori poolt teostatud uuringu tulemus on sarnane Alekseev jt uuringuga, kus Venemaa Läänemere äärsetes piirkondades oli B. Laanepuukide seas oli Pärnu- ja Valgamaal B. Autori teostatud uuringu tulemusest madalam B. Töö autori poolt teostatud 18 20 Puukide asustustihedus, borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate genotüüpide esindatus pärnu- ja valgamaa puukide seas uuringu tulemusest kõrgem B.

Kõigis töö autori poolt analüüsitud uuringutes, mis viidi läbi Eestist lääne ja lõuna poole jäävatel aladel oli puukide B. Venemaal läbi viidud uuringute tulemuste seas oli töö autori poolt teostatud uuringu tulemustest madalamaid ja ka kõrgemaid tulemusi. Käesolevas uuringus leiti, et laanepuukide ja võsapuukide B. Sarnane B. Tervise Arengu Instituudi andmetel oli Valgamaal puukborrelioosi registreeritud juhtude arv elaniku kohta aastatelvastavalt 37,80; 63,86 ja 58, Samas kui Pärnumaal oli aastatel puukborrelioosi juhtude arv elaniku kohta, vastavalt ,21; ,79 ja ,73 Tervise Arengu Instituut Kuigi Pärnumaal esines enam kui kaks korda rohkem inimeste puukborrelioosi haigestumise juhte, siis uuringus leiti, et B.

Valgamaal oli B. Mõlema uuringu põhjal võib järeldada, et Pärnumaal esinevat suuremat registreeritud haigusjuhtude arvu ei saa põhjendada B. Puukborrelioosi juhtude arvu erinevus Valga- ja NT Rama Rao JR Kaalulangus võib tuleneda ka mitmetest inimestest tulenevatest faktoritest, sealhulgas inimeste harjumusest looduses viibida ja enesekontrolli meetmetes.

TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLI UURIMISTÖÖDE KOGUMIK VIII

Töö autori poolt teostatud uuringus leiti, et erinevates kooslustes elavate puukide B. Siiski oli nakkusega puuke kõige enam heinamaadel, millele järgnesid 19 21 Maarja Ader, Eerik Jõgi leht- ja segapuumetsad. Kõige väiksem oli nakatunud puukide esinemissagedus männimetsades. Turčinavičienė jt uuringus leiti aga, et kõige rohkem oli B. Autori teostatud uuringu tulemustele vastupidised tulemused leiti ka Halos jt uuringus, kus B.

Käesolevas uuringus leiti, et täiskasvanud puukide seas oli B. Täiskasvanu- ja nümfistaadiumis puukide B. Saadud tulemust kinnitavad Mäkinen jt ning Kjelland jt uuringud, kus leiti samuti, et puukide seas oli rohkem B.

Nümfide madalam B. Skarphedinsson jt uuringus leiti aga, et nümfidel seas esines suurem B. Töö autori poolt teostatud uuringus leiti, et emaste puukide B. Saadud tulemust kinnitab Turčinavičienė jt uuring, kus leiti samuti, et emaste ja isaste puukide B.

Halos jt uuringus leiti aga emaste ja isaste puukide võrdluses, et Borrelia burgdorferi s.

Rest, A.

Emaste puukide Borrelia burgdorferi s. Venemaal Lääne-Siberis leiti, et kõige sagedasem genotüüp oli B. Töö autori poolt teostatud uuringus leiti, et B. Geller leidis oma uuringus, et B. Mäkinen jt uuringus leiti B. Järeldused 1. Kooslustest oli kõige kõrgem puukide asustustihedus leht- ja segametsades, millele järgnesid männimetsad ning kõige väiksem oli puukide asustustihedus heinamaadel.

Pärnumaal oli B. Laanepuukide seas oli B. Pärnu- ja Valgamaa puukide, laane- ja võsapuukide, emaste ja isaste puukide ning erinevatest kooslustest korjatud puukide vahel ei leitud statistiliselt olulist erinevust B. Sekveneerimise tulemusena leiti, et kõige enam esinev genotüüp, mida uuritavatelt positiivsetelt puukidelt leiti oli B. Lisaks leiti veel puukidelt B. Allikaloend Alekseev, A. Identification of Ehrlichia spp. Journal of Clinical Microbiology, 39 6 : Altschul, S.

Basic local alignment search tool. Journal of Molecular Biology, Backeljau, T. Occurrence and identification of risk areas of Ixodes ricinus-borne pathogens: a costeffectiveness analysis in north-eastern Italy. Eremeeva, M. Tallinna Tehnikaülikool, geenitehnoloogia teaduskond. Halos, L. Prevalence of Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia sp. Prevalence and genotypes of Borrelia burgdorferi sensu lato infection in Ixodes ricinus ticks in southern Norway.

ClustalW and ClustalX version 2,0.

NT Rama Rao JR Kaalulangus Looduslikud rasvapoleti ulevaated

Bioinformatics, 23 21 : 24 Puukide asustustihedus, borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate genotüüpide esindatus pärnu- ja valgamaa puukide seas Mäkinen, J. Lyme i tõve nüüdisaegne diagnostika ja ravi. Eesti Arst, 91 2 : Rar, V.

Emerging Infectious Diseases, 11 11 : Rosef, O. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasma phagocytophilium in questing Ixodes ricinus ticks in relation to the density of wild cervids. Acta Veterinaria Scandinavica, 51 Skarphedinsson, S.

Detection and identification of Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi, and Rickettsia helvetica in Danish Ixodes ricinus ticks.

NT Rama Rao JR Kaalulangus Kuidas sailitada kaalulangus parast Isagenixi

Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja elaniku kohta soo ja maakonna järgi. Turčinavičienė, J. The prevalence and distribution of Borrelia burgdorferi sensu lato in host seeking Ixodes ricinus ticks in Lithuania.

NT Rama Rao JR Kaalulangus duck kaalulangus

Several research studies have found that nursing students and also nurses pharmacological knowledge and skills are insufficient. To ensure patient safety, extensive pharmacological knowledge and skills are required, for this purpose it is essential to teach safe and correct administration of medication so that such knowledge and skills become ingrained already in basic nursing education.

A cross-sectional study including 92 second year nursing students was carried out in Tartu Health Care College. Data were collected in spring of by means of a multiple-choice test. Results and conclusions. Second-year students in Tartu Health Care College scored a maximum of 38 points out of 42 in the test. The lowest score was 20 and the mean score to year-old students pharmacological knowledge and skills were better compared to those of the to year-old students.

Prematho Mee Lakshmi (Jnr NTR) - Episode - 12

The research study was carried out as part of an applied research study Drugrelated knowledge of 2 nd and 4 th year students on basic nursing curriculum in Tartu Health Care College.

Ravimitest tingitud kõrvalnähtude põhjuseks on aga kõige sagedamini tervishoiutöötajate põhjustatud vead ravimite kasutamise protsessis ehk ravimivead medication NT Rama Rao JR Kaalulangus Council of Europe Sellised vead põhjustavad märkimisväärselt haigestumusi ja suremusi üle maailma Wheeler jtMoss jtSimonsen jt Ravimiohutuse tagamisel on keskne roll õdedel Whitehair jt Selleks on oluline ravimite ohutu manustamise õpetamine, vastavate teadmiste ja oskuste omandamine ning kinnistumine juba õdede põhiõppes Grandell-Niemi jtWright Ma tahan alustada kaalulangus reisi, Wheeler jtValdez jt Ühtlasi peab õdede erialane haridussüsteem toetama ravimite alase pädevuse saavutamist Sulosaari jt Mitme uurimistöö tulemused näitavad, et õdedelt oodatakse kõrgeid ravimite alaseid teadmisi ja oskusi Andrew jtSulosaari jtSimonsen jt ning et ravimiohutus sõltub õdede teadmistest farmakoloogias, ravimite koostoimest, vastunäidustustest ja manustamise viisidest Andrew jtSimonsen jtoskusest teostada ravimiarvutusi Grandell-Niemi jtAndrew jt ning teoreetilistest ja kliinilistest teadmistest Grandell-Niemi jt Mitmes uurimuses on leitud, et õendusüliõpilaste ravimite alased teadmised ja oskused on ebapiisavad Grandell-Niemi jtWrightGrandell-Niemi jtMcMullan jtEastwood jtSimonsen jt ning et ravimite manustamisel patsientidele teevad nad ravimivigu Robinson Wolf jtReid-Searl jtValdez Uurimistöö eesmärk oli kirjeldada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe II kursuse üliõpilaste ravimite alaseid teadmisi ja oskusi ning selgitada seoseid üliõpilaste taustamuutujate ning ravimite alaste teadmiste ja oskuste vahel.

Uurimisülesanneteks oli: 1. Kirjeldada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe II kursuse üliõpilaste ravimdooside arvutamise oskust.

Kirjeldada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe II kursuse üliõpilaste teadmisi ja oskusi ravimite käitlemises. Kirjeldada seoseid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe II kursuse üliõpilaste taustamuutujate ning ravimite alaste teadmiste ja oskuste vahel. Märksõnad: õendusüliõpilased, teadmised ja oskused, ravimdooside arvutamine, ravimite käitlemine, farmakoloogia.

Uurimus valmis rakendusuuringu Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II ja IV kursuse üliõpilaste farmakoloogilised teadmised raames. Andmed koguti aasta aprillis ja mais kirurgilise haige õendusabi aine lõpuseminaris.

Simonseni jt koostatud kolmeosalisele teadmisi ja oskusi mõõtvale testile lisati juurde küsimused uuritava taustamuutujate kohta vanus, sugu, rahvus, keskkooli lõputunnistuse matemaatika hinne, keskkooli lõpetamine või mittelõpetamine reaalkallakuga klassis, II kursuse Kaalulangus poni eksami hinne.

Küsimustik on originaalis norrakeelne ning see tõlgiti aasta veebruaris tõlkebüroos eesti keelde. Seejärel kohandasid ja muutsid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava õppejõud sh farmakoloogia õppejõud testi küsimusi Eesti konteksti sobivaks a märtsis tehti küsimustikuga prooviuuring kümne õe põhiõppe õppekava kolmanda kursuse õendusüliõpilasega.

Prooviuuringu tulemuste põhjal täiendasid erialaeksperdid küsimustikku veelkord ning seejärel valmis uurimitöös kasutatud küsimustiku lõplik versioon. Kogutud andmed sisestati Microsoft Office Excel programmi kodeeritult. Gruppide võrdlemisel rühmitati üliõpilased vanuse järgi kahte rühma: 20 22aastased tudengid, kes asusid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppima koheselt pärast gümnaasiumi lõpetamist ning 23 44aastased tudengid, kelle keskkooli lõpetamise ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekavale asumise vahele jäi vähemalt üks aasta.

Tulemuste võrdlemise lihtsustamiseks rühmitati vastanute rahvus eestlasteks ja mitteeestlasteks vene, armeenia ja gruusia. Kõigepealt arvutati vastanute testi kolme osa skoorid eraldi, siis terve testi skoorid ning nende keskmised, standardhälbed, mediaanid ning miinimum- ja maksimumskoorid.

Keskmiste võrdlemist ehk T-testi kasutati kõigi kuue NT Rama Rao JR Kaalulangus ning nelja tulemuste skoori kolme osa keskmised skoorid ning terve testi keskmine skoor vahel. Olulisuse nivooks oli 0, Testi kõigi 42 küsimuse puhul leiti õigesti ja valesti vastanute protsent vastavalt igale küsimusele vastanute arvule.

Vastajate taustamuutujate ja testi vastuste jaotuse kirjeldamisel kasutati sagedusjaotustabeleid. Tulemused esitati täis- ja suhtarvudes, mida illustreerivad tabelid.

Ülejäänud andmed vastanute taustamuutujate kohta on esitatud tabelis 1. Uuritavate jagunemine taustamuutujate järgi. Keskmine vanus aastates kuni aastased kuni aastased Sugu 1. Naine 2. Mees Rahvus 1. Eestlane 2. Venelane 3. Armeenlane 4.

NT Rama Rao JR Kaalulangus Tervislikud toidud, mis poletavad rasva kiiresti

Grusiin 5. Reaalkallakuga 2. Mitte reaalkallakuga Matemaatika hinne kooli lõputunnistusel Ei mäleta Farmakoloogia eksami hinne II kursuse lõpus 1. Uuritavate jagunemine ravimdooside arvutamise oskuse alusel. I OSA. Arst on määranud annuseks 25 mmol. Mitmes milliliitris infusioonilahuses on 25 mmol kaaliumkloriidi?

Mitu ml-t lahust on tarvis manustada? Marevani varfariin tablett on 2,5 mg-ne ning tabletti saab jagada 4-ks. Kui suure annuse Marevani saab see patsient? Kui mitu mg ravimit patsient saab? Milline on süstelahuse kontsentratsioon?

Valguse ja teadmistega ongi omamoodi lood. Nii mõneski mõttes saab paralleele tuua uurimistöö tegijate ja valguse vahel. Ja praegusel pimedal novembrikuul on antud teema seda sobilikum.

NT Rama Rao JR Kaalulangus Laps kaalub 20 kg. Mitu tabletti peab laps korraga saama? Millisele manustamiskiirusele tuleb infusioonipump seada, kui patsient peab selle koguse saama 4 tunni jooksul? Mitu tilka tunnis võib maksimaalselt saada patsient, kes kaalub 30 kg. Ühes ml-s lahuses on 20 tilka. Mitu ml lahust saab? Uuritavate jagunemine farmakoloogia teadmiste alusel.

II OSA. Mille kohta annab informatsiooni ravimi poolväärtusaeg? Mida tähendab ravimi farmakodünaamika? Mida tähendab ravimi terapeutiline indeks? Mida on kõige mõtekam kasutada saavutamaks bronhodilatatsiooni kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse KOK puhul? Mis puhul kasutatakse glükokortikosteroide reumatoidartriidi puhul? Millal kasutatakse diabeediravimeid tablettidena? Miks peavad astmahaiged loputama suud peale glükokortikosteroidide inhaleerimist?

Takistamaks seeninfektsioonide teket suus Takistamaks suu limaskesta atrofeerumist Takistamaks haavandite teket suus ja neelus 8.

Milline võib olla paljude psühhofarmakonide nt tritsükllised antidepressandid kõrvalmõju? Ödeem Peavalu Suukuivus 9. Milline on nitroglütseriini preparaatide tavaline kõrvalmõju?

Peavalu koos näopiirkonna hüpereemiaga Kõhuvalu Allergiline reaktsioon Milline alljärgnevatest ravimitüüpidest on suurima koostoime riskiga teiste ravimite suhtes? Verd vedeldavad preparaadid näiteks varfariin Valuvaigistid näiteks paratsetamool Rahustid näiteks diasepaam Miks tuleb retardtablette tervena alla neelata ja mitte purustada või jagada? Halva maitse tõttu Kuna siis saadakse pikem toimekestus ja õige imendumiskoht Selleks, et ei tekiks eluohtlikke kõrvaltoimeid Mida tähendab parenteraalne manustamisviis?

Ravimi manustamist seedekulgla kaudu Ravimi manustamist seedekulglat läbimata Ravimi manustamist nasogastraalsondi kaudu NT Rama Rao JR Kaalulangus on geneeriline ravim? Ravim, mis on toodetud odava tööjõuga riigis ning Eestisse sisse toodud Ravim, mis sisaldab sama toimeainet kui originaalravim Ravim, mida kasutatakse lisaks originaalravimile Mis on ekstemporaalne ravim?

Ravim, mis on arstiretsepti või tellimislehe alusel apteegis valmistatud Apteegis pidevalt müügil olev kindla koostisega ravim Ravim, mis on uuesti ümberpakendatud 79,3 23, ,0 63, ,2 47, ,4 32, ,7 3, ,0 57, ,1 20, ,9 28, 35 Ireen Bruus, Liina Animägi, Kairi Keidong, Jelena Borodina Teadmised ja oskused ravimite käitlemises Uuritavate jagunemine õigesti ja valesti vastanute alusel on esitatud tabelis 4.

Uuritavate jagunemine ravimite käitlemise teadmiste ja oskuste alusel. Kes vastutab mitmeannuselise viaali avamisel avamiskuupäeva ja kellaaja märkimise eest samale viaalile? Kes vastutab haiglates, osakondade ravimkappides olevate ravimite säilivusaja kontrollimise eest?

Külmkapis, kus säilitatakse külmas säilitamist nõudvaid ravimeid, peab külmkapi temperatuur olema? Millist ravimit tuleb säilitada eriarvestusega ravimite seifis? Kui kaua säilib pärast mitmeannuselise viaali esmast avamist selles olev ravimpreparaat steriilsena, kui seda säilitatakse ettenähtud tingimustel ning ravimannused võetakse sellest kas pudeli- või süstlanõelaga? Kui kaua säilivad insuliini pensüstlad toatemperatuuril? Millise infusioonilahusega tuleb lahustada üldjuhul kaaliumkloriidi?

Ühele patsiendile on vaja 15 ml vedelat lahtistit, laktuloosi. Kuidas sa doseerid koguse? Laktuloosi pudeli korgiga Mõõtetopsiga Valad vedeliku supilusikale 9. Ühel patsiendil on kuiv ja ketendav ekseem ning parim mees kaalulangus on määranud kortisooni peale määrimiseks, ilma et oleks täpsemalt kirjeldanud, millisel kujul seda anda.

Mida sa välja pakud? Kortisoonlahus Tsinkpasta Kortisoonsalv Üks patsient oksendas ja arst määras talle iiveldusvastase rohu, ilma et oleks täpsemalt kirjeldanud millisel kujul seda anda. Tabletid Suukaudne lahus Süstelahus Millise ravimi manustamisel patsiendile Rasvapoleti Roxylean märkida ravimi nimetus ja annus, patsiendi nimi ja haigusloo number, kuupäev ja õe allkiri eriarvestusraamatusse?

Petidiin ampullis Kodeiini tablett Diazepam ampullis Süste- ja infusioonilahuste manustamisel näevad nõuded ette, et vastav ravimilahus tuleb ette valmistada: Kuni 4 tundi enne manustamist Kuni 2 tundi enne manustamist Vahetult enne manustamist Osakonnas ettevalmistatud püsiinfusioonina manustatavat ravimilahust võib patsiendile manustada: Tootja poolt antud kõlblikkusaja jooksul, kuid mitte kauem kui 12 tunni jooksul Tootja poolt antud kõlblikkusaja jooksul, kuid mitte kauem kui 24 tundi ravimi ettevalmistamise alustamisest Tootja poolt antud kõlblikkusaja jooksul, kuid mitte kauem kui 48 tunni jooksul 71,9 28, ,1 10, ,2 19, ,3 21, ,7 48, ,6 15, ,9 61, 37 Ireen Bruus, Liina Animägi, Kairi Keidong, Jelena Borodina Metoprololi tabletid on 50 milligrammised.

Patsiendile on vaja manustada aga 12,5 mg ¼ tabletist.

NT Rama Rao JR Kaalulangus LiPO 6 poletada rasva kiiresti

Missugust tabletti võid jagada neljaks ning seejärel sellest ¼ patsiendile anda? Ainult tabletti, mida saab poolitusjoonte järgi jagada neljaks Nii seda tabletti, mida saab poolitusjoonte järgi jagada neljaks kui ka tabletti, mida saab poolitusjoone järgi jagada kaheks, kuid murraks seejärel ise pooliku tableti veel kaheks. Võib teha ka ilma poolitusjooneta tableti neljaks 77,2 22,8 92 Ravimite alaste teadmiste ja oskuste skoorid Testil on kolm osa ning iga osa eest oli võimalik saavutada 14 punkti.

Kogu testi eest oli võimalik saavutada 42 punkti.

Ükski vastanutest ei saavutanud testi suurimat võimalikku skoori 42 punkti tabel 5. Uuritavate tulemuste skooride keskmine, mediaan, standardhälve, miinimum ja maksimum. I osa. Ravimdooside arvutamine II osa. Farmakoloogia III osa.